Dự án Biệt thự 15

Địa chỉ: Quận Tân Bình

Diện tích xây dựng: 255 m2

Kiểu kiến trúc: Biệt thự